Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 96

Căn Hộ

2 ngày trước

5,100 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 96

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

2 ngày trước

3,750 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 134

Căn Hộ

2 ngày trước

6 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 134

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

6 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

Bán căn hộ Cardinal Court, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, giá gốc chủ đầu tư

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước

82 tr/m2

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước

5,350 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 120

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 ngày trước

3,150 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

2 ngày trước

4,400 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 ngày trước

3,600 Ty

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước

2,650 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước