Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 năm trước

1,300 usd/month

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 năm trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 111

Căn Hộ

3 năm trước

1,250 usd/month

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 111

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 140

Căn Hộ

4 năm trước

900 usd/month

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 140

Căn Hộ

4 năm trước

Cần Cho Thuê Căn Hộ Cao Cấp Nam Phúc,PMH,Quận 7

Đường C, Southside District, Mỹ Thái 1, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

1,150 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

4 năm trước

2,800 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

4 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

1,200 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

1,300 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

1,500 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

1,400 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

1,500 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

1,500 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

5 năm trước

1,500 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

5 năm trước