Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

19 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 45

Căn Hộ

4 ngày trước

14 TRIỆU/ 01 THÁNG

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 45

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 25

Căn Hộ

4 ngày trước

7,500 TRIỆU/ 01 THÁNG

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 25

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

16 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 84

Căn Hộ

6 ngày trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 84

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

16 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

6 ngày trước

21 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

6 ngày trước

12 triệu/ 01 tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

6 ngày trước

6 ngày trước