Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

9 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

6 ngày trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

1 tuần trước

1,200 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 30

Căn Hộ

2 tuần trước

11 tr/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 30

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

2 tuần trước

16 Triệu /tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tuần trước

40 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

10 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

16 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

14 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 109

Căn Hộ

4 tuần trước

1,100 usd/month

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 109

Căn Hộ

4 tuần trước