Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

1 ngày trước

4,570 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 05Phòng tắm: 04M²: 133

Căn Hộ

2 ngày trước

8,300 tỷ

Giường: 05Phòng tắm: 04M²: 133

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 ngày trước

19 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

4 ngày trước

6,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 117

Căn Hộ

6 ngày trước

7,500 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 117

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

6 ngày trước

5,400 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tuần trước

30 Triệu/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

M²: 115

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

5,900 tỷ

M²: 115

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 150

Căn Hộ

1 tuần trước

9,800 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 150

Căn Hộ

1 tuần trước