1,550 usd/ 01 tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 108

Căn Hộ

1 tuần trước

1 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

9 tháng trước

1,600 usd/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

9 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

12 tháng trước

1,000 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

12 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

1 năm trước

1,500 usd/month

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

1 năm trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

1 năm trước

21 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

1 năm trước

Cho thuê căn hộ Urban Hill, Phú Mỹ Hưng, nội thất cao cấp

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 102

Căn Hộ

2 năm trước

1,200 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 102

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

2 năm trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 năm trước

1,200 $

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 năm trước

1,200 $

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

2 năm trước

1,200 usd/month

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

2 năm trước

1,000 usd/month

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

2 năm trước