Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

15 giờ trước

1,600 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

15 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

2,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

22 triệu/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

4 tuần trước

900 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

25 triệu/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

1,100 1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, lầu thấp, view nội khu, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

850 USD/ tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

1,050 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 07, căn góc , lầu cao, có ô xe tầng hầm LH 0969 009 672-Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,300 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Cho thuê căn hộ Happy Valley, Phũ Mỹ Hưng, Quận 07, Hồ Chí Minh – LH 0969 009 672 – Tú

Đường N - Bắc, Recreational and Cultural District, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước

1,200 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

2 tháng trước