Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

4 ngày trước

1,100 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tuần trước

1,800 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tuần trước

1,100 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

28 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

27 Triệu/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

25 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

18 tr/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

1,400 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

18 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

1,500 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

4 tháng trước

29 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 100

Căn Hộ

5 tháng trước

22 Triệu/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 100

Căn Hộ

5 tháng trước