Mua bán căn hộ Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, tháng 10/2021

Sky Garden 3, Tan Phong Ward, District 7, Saigon South, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

15 giờ trước

2,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

15 giờ trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

24 giờ trước

2,640 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

24 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

3 ngày trước

2,900 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

5 ngày trước

2,700 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

2,800 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

3,150 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

5 ngày trước

3,150 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

2,820 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

7 ngày trước

2,750 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

7 ngày trước

2,350 Tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

7 ngày trước

2,580 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

7 ngày trước

3,800 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 92

Căn Hộ

7 ngày trước