Bán gấp hai căn Penthouse Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng, 257m2 giá 6,5ty và 337m2, giá 10 tỷ

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 337

Căn Hộ

1 tuần trước

6,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 337

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

2,370 Tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

2 tuần trước

2,470 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

2,890 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

2,970 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

2,740 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

2,880 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

2,650 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

2,150 Tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước

2,520 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước

2,530 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

2,370 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước