Bán gấp căn hộ Grand View, Phú Mỹ Hưng, 190m2, có sân vườn, giá: 7,5 tỷ

Căn Hộ Grand View, Nguyen Duc Canh, Canal District, Hillview District, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 190

Căn Hộ

3 tuần trước

7,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 190

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 147

Căn Hộ

7 tháng trước

7,500 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 147

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

8 tháng trước

8,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

8 tháng trước

5,100 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 117

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 170

Căn Hộ

8 tháng trước

tỷ8,200

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 170

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

4,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

4,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

9 tháng trước

4,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

9 tháng trước