Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 tuần trước

5,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

3 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 122

Căn Hộ

4 tháng trước

6,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 122

Căn Hộ

4 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 tháng trước

7,200 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

5 tháng trước

Bán gấp căn hộ Nam Phúc Le jardin, căn góc view đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

6 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

6 tháng trước