Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

2 tháng trước

2,500 usd/tháng

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

2 tháng trước

2,500 usd/tháng

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 308

Biệt Thự

2 tháng trước

3,000 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 308

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 300

Biệt Thự

2 tháng trước

2,000 usd/tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 300

Biệt Thự

2 tháng trước

Cho thuê nhà Mỹ Giang 2a, Phú Mỹ Hưng, full nội thất cao cấp, giá: 2000usd/tháng

My Giang 2B, Canal District, Mỹ Giang II, Phu My Hung New City Center, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

3 tháng trước

2,000 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

3 tháng trước

4,800 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 360

Biệt Thự

3 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

5 tháng trước

2,100 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

5 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

5 tháng trước

2,100 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

5 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 135

Biệt Thự

6 tháng trước

50 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 135

Biệt Thự

6 tháng trước

1,400 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 126

Biệt Thự

7 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 128

Biệt Thự

7 tháng trước

3,000 usd/tháng

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 128

Biệt Thự

7 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

8 tháng trước

2,200 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

8 tháng trước