Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

1 tháng trước

9,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

1 tháng trước

9,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

3 tháng trước

11 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

3 tháng trước

Giá mua bán căn hộ 3 phòng ngủ Chung Cư Garden Plaza 2 Tôn Dật Tiên Quận 7 T3/2024

Garden Plaza II, Ton Dat Tien, Tan Phong Ward, District 7, Saigon, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

4 tháng trước

9,050 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

8 tháng trước

9,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

8 tháng trước

Mua bán căn hộ Khu phố Garden Plaza 1 Tân Phong Quận 7 T10/2023 giá rẻ

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Saigon Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

9 tháng trước

8,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

9 tháng trước

Mua bán căn hộ Chung cư Garden Plaza 1 T9/2023 giá rẻ

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 168

Căn Hộ

10 tháng trước

10 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 168

Căn Hộ

10 tháng trước

Mua bán căn hộ Chung cư Garden Plaza 2 T7/2023 giá rẻ

Garden Plaza II, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 141

Căn Hộ

12 tháng trước

8,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 141

Căn Hộ

12 tháng trước

Mua bán căn hộ Garden Plaza 1 T5/2023 giá rẻ

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

1 năm trước

8,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

1 năm trước

Mua bán căn hộ chung cư Garden Plaza 1 T1/2023 giá rẻ

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

1 năm trước

8,740 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

1 năm trước

Mua bán căn hộ Garden Plaza 1 T12/2022 view Tôn Dật Tiên giá rẻ

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

2 năm trước

8,740 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

2 năm trước

Mua bán căn hộ Garden Plaza 2, T12/2022

Garden Plaza I, Ton Dat Tien, The Panorama, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

2 năm trước

8,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 151

Căn Hộ

2 năm trước