Scenic Valley View Golf, thiết kế đep đến từ cm, 134m 8tỷ8, lH 0909247505

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Khu Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, 756604, Việt Nam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 134

Căn Hộ

1 ngày trước

8,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 134

Căn Hộ

1 ngày trước

Bán lổ Riviera Point tháp mới The View lầu cao 148m2, 6tỷ8, lH 0909247505.

Riviera Point, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 800000, Việt Nam

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 148

Căn Hộ

1 ngày trước

6,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 148

Căn Hộ

1 ngày trước

Bán Căn Hộ Riviera Point, Quận7, 148m2, 3PN, 6.3tỷ, lH 0909247505

Riviera Point, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 800000, Việt Nam

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 148

Căn Hộ

1 ngày trước

6,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 148

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 117

Căn Hộ

2 ngày trước

6,400 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 117

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

2 ngày trước

4,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

2 ngày trước

6,750 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

2 ngày trước

5,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 140

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

2,850 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

2 ngày trước

2,580 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 ngày trước

2,300 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

3 ngày trước

4,350 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 ngày trước

4,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 ngày trước