5,420 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 84

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

300 lỗ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

9,943 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 129

Căn Hộ

1 tuần trước

10,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 129

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

6,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

10,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 112

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 130

Căn Hộ

1 tuần trước

5,650 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 130

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 109

Căn Hộ

1 tuần trước

5,600 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 109

Căn Hộ

1 tuần trước

Bán gấp Penthouse Ascentia, Phú Mỹ Hưng, view sông Sài Gòn, giá 10,3 tỷ

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 137

Căn Hộ

2 tuần trước

10,300 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 137

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 170

Căn Hộ

2 tuần trước

13 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 170

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

2 tuần trước

450 tr/lỗ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

2 tuần trước