Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

4 ngày trước

3,850 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

4 ngày trước

Mua bán căn hộ Chung cư Midtown M7 t10/2023 giá rẻ

Chung cư Phú Mỹ Hưng MidTown, Đường D - Nam, Mỹ Văn, Tan Phu Ward, District 7, Saigon Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

5 ngày trước

6,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

5 ngày trước

Mua bán căn hộ Sky Garden 2 T10/2023 giá rẻ

Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Saigon Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

5 ngày trước

3,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

5 ngày trước

Mua bán căn hộ Sky Garden 1 T9/2023 giá rẻ

Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Saigon Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

5 ngày trước

3,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 ngày trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 ngày trước

Bán Penthouse Sky Garden 3 Phú Mỹ Hưng block 6b

Sky Garden 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 5M²: 302

Căn Hộ

1 tuần trước

13,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 5M²: 302

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

1 tuần trước

6,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 79

Căn Hộ

1 tuần trước

Mua bán căn hộ Chung cư Riverpark Premier block C T9/2023 giá rẻ

Cửa hàng Annam Gourmet - Riverpark Premier, Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 141

Căn Hộ

1 tuần trước

12,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 141

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 69

Căn Hộ

1 tuần trước

4,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 69

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 106

Căn Hộ

1 tuần trước

5,100 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 106

Căn Hộ

1 tuần trước

Mua bán căn hộ Chung cư Mỹ Đức Phú Mỹ Hưng Quận 7 T9/2023 giá 10 tỷ

Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City Saigon, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 296

Căn Hộ

1 tuần trước

10 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 296

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước

2,960 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước