M²: 200

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 giờ trước

2,400 usd/tháng

M²: 200

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 giờ trước

M²: 200

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 ngày trước

2,400 usd/tháng

M²: 200

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 230

Căn Hộ

1 tháng trước

1,200 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 230

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

700 usd/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

2 tháng trước

15 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

9 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

2,500 usd/tháng

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

2 tháng trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

2 tháng trước