Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

11 giờ trước

10 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

11 giờ trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 ngày trước

13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

11 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

6 ngày trước

16 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

12 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

14 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Căn Hộ

1 tuần trước

40 triệu/ tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

1 tuần trước

15 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 tuần trước

11 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 tuần trước