Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 ngày trước

1,700 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

2 ngày trước

850 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

900 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 97

Căn Hộ

1 tuần trước

1,500 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 97

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

1,500 USD/THÁNG

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

2,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

1,800 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tháng trước

2,000 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tháng trước

900 USD/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

2 tháng trước

7,750 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

3 tháng trước

2,000 USD/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

3 tháng trước

1,200 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

3 tháng trước