Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
4,700 tỷ
ban shop midtown gia 5 ty 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán gấp shop Midtown giá 5 tỷ, diện tích 97m2, căn góc, vị trí tốt cho việc kinh doanh

The Midtown - Phú Mỹ Hưng, Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 97

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4,700 tỷ

M²: 97

Shop - Cửa Hàng - Kiot

Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
15,400 tỷ
ban shop midtown phu my hung 2 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

The Midtown - Phú Mỹ Hưng, Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

15,400 tỷ

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
15 tỷ
ban shop mid town 1 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

The Midtown - Phú Mỹ Hưng, Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 111

Shop - Cửa Hàng - Kiot

15 tỷ

M²: 111

Shop - Cửa Hàng - Kiot

Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
20 tỷ
ban shop midtown phu my hung 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

The Midtown - Phú Mỹ Hưng, Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

20 tỷ

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
4,100 tỷ
ban shop midtown phu my hung 1 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 60

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4,100 tỷ

M²: 60

Shop - Cửa Hàng - Kiot

Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng
15 Tỷ
tang tret 385x258 - Bán Shop Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Giá Gốc Chủ Đầu Tư
Bất động sản BánMidtown Phú Mỹ Hưng

Bán shop, cửa hàng ki ốt tại Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

15 Tỷ

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot