M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

22,500 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

31 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Duy nhất shophouse Midtown, rẻ nhất thị trường, 66m2 – 4,5 tỷ sổ hồng lâu dài, ngân hàng hỗ trợ 70%

Chung cư Phú Mỹ Hưng MidTown, Đường Số 16, Mỹ Văn, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 66

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

4,500 tỷ

M²: 66

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 38

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

3,900 tỷ

M²: 38

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

22,500 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

19,600 tỷ

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

Mua bán Shophouse tại Midtown, Phú Mỹ Hưng, tháng 7/2022

Chung cư Phú Mỹ Hưng MidTown, Đường Số 16, Mỹ Văn, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

22,500 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

19,600 tỷ

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 85

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

20,025 tỷ

M²: 85

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

23,300 tỷ

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

26,500 tỷ

M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

21,200 tỷ

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước