M²: 500

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

200 tr/m2

M²: 500

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

M²: 84

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

15,200 tỷ

M²: 84

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

Bán shop tại tòa nhà dịch vụ F&B hình chiếc lá của The Signature – Midtown m7

Midtown District, Phu My Hung New City Center, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, Vietnam

M²: 361

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

56 tỷ

M²: 361

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

3,460 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

3,900 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

3,900 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

3,890 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 48

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

4,000 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 48

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

4,650 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

M²: 210

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

25,500 tỷ

M²: 210

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

5,300 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

4,700 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước