Bán shop tại tòa nhà dịch vụ F&B hình chiếc lá của The Signature – Midtown m7

Midtown District, Phu My Hung New City Center, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, Vietnam

M²: 361

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

56 tỷ

M²: 361

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

3,460 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

3,900 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

3,900 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

3,890 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 42

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 48

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

4,000 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 48

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

4,650 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 210

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

25,500 tỷ

M²: 210

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

5,300 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 57

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

4,700 tỷ

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 53

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

4,630 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 53

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

M²: 45

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

3,900 tỷ

M²: 45

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước