M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

22,500 tỷ

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

M²: 230

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

39 tỷ

M²: 230

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

20,600 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 608.19

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

66 tỷ

M²: 608.19

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

22,300 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

22,500 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

23,500 tỷ

M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

25,500 Tỷ

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

Bán Shop Midtown- The Signature (M7). Giá 5,4 Tỷ. LH 0906 879 489 Trinh

Midtown Phú Mỹ Hưng, Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

M²: 51

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

5,400 Tỷ

M²: 51

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 53.08

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

4,800 tỷ

M²: 53.08

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 52.05

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

4,600 TỶ

M²: 52.05

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 76.66

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

13,600 tỷ

M²: 76.66

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước