M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

26,500 tỷ

M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

21,200 tỷ

M²: 177

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

4,250 tỷ

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

M²: 110

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

20 tỷ

M²: 110

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

M²: 182

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

36 tỷ

M²: 182

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

4,300 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

M²: 74

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước

10,490 tỷ

M²: 74

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước

Bán gấp shop thô Midtown m6, 92m2, giá 4,9 tỷ

Midtown District, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

M²: 92

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

4,900 tỷ

M²: 92

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 110

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

20 tỷ

M²: 110

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 39

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

4,500 Tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 39

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 500

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

200 tr/m2

M²: 500

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 84

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

15,200 tỷ

M²: 84

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước