Bán gấp căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, PMH, Quận 7, Tp HCM. Giá tốt.

Happy Residence, Nguyễn Lương Bằng, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tuần trước

4,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tuần trước

3,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tuần trước

4,200 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

4,100 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

4,100 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

3,800 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

1 tháng trước

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

3,750 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

3,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

3,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

4,500 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

4,200 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước