Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

1 tuần trước

4,050 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

4,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

4,050 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

2 tuần trước

Bán gấp căn hộ Hưng Phúc Happy Residence, đường Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng

Phu My Hung New City Center, Happy Valley Residence, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

4 tuần trước

3,750 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

4 tuần trước

4,050 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

1 tháng trước

4,050 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 82

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

4,250 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

3 tháng trước

4,200 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

3,780 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

3,700 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

3,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước