M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

22,500 tỷ

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

Bán Shop mặt tiền đường Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, căn góc

Nguyen Duc Canh, Hillview District, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

M²: 197

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

46 tỷ

M²: 197

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

Bán Shop trên đường Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, khu chung cư Grand view giá 21 tỷ

Căn Hộ Grand View, Nguyen Duc Canh, Canal District, Hillview District, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

M²: 98

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

21 tỷ

M²: 98

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

Bán shop mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, 221,59m2, giá: 19,2 tỷ cực tốt để đầu tư

Nguyen Van Linh, Khu 3 - Khu Đại học, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 72915, Vietnam

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

19,200 tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

M²: 188

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

25 tỷ

M²: 188

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước