Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

16 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

16 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

6 ngày trước

21 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

6 ngày trước

12 triệu/ 01 tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

1 tuần trước

16 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

13 triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

CHO THUÊ CĂN HỘ SKY 3, 2PN, 2WC, 70M2 GIÁ 12 TRIỆU/THÁNG

Pham Van Nghi, Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước

13 triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tuần trước