Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

16 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

Cho thuê Sky Garden 2, 81m2, thiết kế 2pn, 2wc, nhà như hình- Giá: 16,000,000 vnđ.

Phạm Văn Nghị, Sky Garden 1 & 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 72915, Việt Nam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

16 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 ngày trước

17 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

17 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

16 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

4 tuần trước

16 Triệu/ 01 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

4 tuần trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

4 tuần trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 75

Căn Hộ

4 tuần trước

18 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 75

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước