Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 115

Căn Hộ

1 tuần trước

800 USD/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 115

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tuần trước

900 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 130

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

800 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

650 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

1 tuần trước

12 triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

650 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

12 triệu/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

750 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

650 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 69

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước

700 USD

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tuần trước