Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

600 $/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

6 ngày trước

1,800 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 400

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 175

Căn Hộ

2 tuần trước

1,000 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 175

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 3M²: 175

Căn Hộ

2 tuần trước

800 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 3M²: 175

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tháng trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tháng trước

12 Triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

10 Triệu/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tháng trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

14 triệu

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

600 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

700 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước