Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

9 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

10 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

4 tuần trước

14 Triệu/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

4 tuần trước

550 USD/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

4 tuần trước

600 usd/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

600 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

10 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

1 tháng trước

11 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 210

Căn Hộ

1 tháng trước

1,400 USD/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 210

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tháng trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tháng trước

700 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tháng trước