Cho Thuê Căn Hộ Sky garden 2 2 phòng ngủ giá Thuê 10 triệu/ tháng

Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 756604, Việt Nam

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

1 ngày trước

10 Triệu

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

11 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

11 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

14 TRiệu

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

750 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

15 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

4 tuần trước