Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

4,150 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 104

Căn Hộ

3 tuần trước

5,800 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 104

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

4 tuần trước

3,850 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

1 tháng trước

3,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 65

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

3,650 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giá mua bán căn hộ 3 phòng ngủ Block A Chung cư Saigon South Nhà Bè T5/2024

Saigon South Residences, Phuoc Kien Commune, Nhà Bè District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tháng trước

4,190 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

4,150 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

3 tháng trước

4,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tháng trước

3,500 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 tháng trước

4,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tháng trước

3,750 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tháng trước