5 Tỷ/Căn

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 115

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

3 tháng trước

6 TỶ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

4 tháng trước

6 TỶ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 năm trước

900 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 năm trước