Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
1,200 USD/tháng
cho thue can ho chung cu hung phuc happy residence phu my hung quan 7 ho chi minh 17 2 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê gấp căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

1,200 USD/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD//tháng
cho thue can ho chung cu hung phuc happy residence phu my hung quan 7 3 6 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê gấp căn hộ chung cư Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

850 USD//tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
1,300 USD/THÁNG
cho thue can ho hung phuc happy residence 8 2 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê gấp căn hộ Hưng Phúc Happy Residence PMH, Q7, TP HCM.

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

1,300 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
1,300 USD/THÁNG
cho thue can ho chung cu Hung Phuc Phu My Hung 1 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê căn hộ Hưng Phúc Happy Residence PMH, Q7, TP HCM.

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

1,300 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/Tháng
cho thue can ho chung cu hung phuc happy residence phu my hung 4 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Apartment for rent in Hung Phuc Happy Residence Phu My Hung, District 7

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

850 USD/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/THÁNG
cho thue can ho Hung Phuc Phu My Hung 11 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê gấp căn hộ Hưng Phúc Happy Residence PMH, Q7, TP HCM.

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

850 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/tháng
cho thue can ho hung phuc 2 7 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê căn hộ Hưng Phúc Happy Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

850 USD/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/THÁNG
cho thue can ho chung cu Hung Phuc 8 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê căn hộ Hưng Phúc Happy Residence PMH, Q7, Tp HCM.

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

850 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/THÁNG
cho thue can ho hung phuc 8 6 385x258 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho Thuê CH Hưng Phúc Happy Residence, Phú Mỹ Hưng,Quận 7, TP HCM.

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

850 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 82

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
900 USD/THÁNG
cho thue can ho hung phuc happy residence 2 2 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê gấp căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence, quận 7, TP HCM.

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 3M²: 97

Căn Hộ

900 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 3M²: 97

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
900 USD/Tháng
cho thue can ho chung cu hung phuc happy residence 7 1 385x258 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc-Happy Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Căn hộ Hưng Phúc-Happy Residence, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

900 USD/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M²: 98

Căn Hộ

Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)
850 USD/THÁNG
cho thue can ho hung phuc happy residence 9 - Cho thuê căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Bất động sản Cho ThuêHappy Residence (Hưng Phúc)

Cần cho thuê gấp căn hộ Hưng Phúc Happy Residence PMH, Q7, TP HCM

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

850 USD/THÁNG

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ