Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

9 Triệu/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

13 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 ngày trước

2,500 usd/tháng

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

7 ngày trước

20 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 76

Căn Hộ

7 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

2 tuần trước

1,200 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 30

Căn Hộ

2 tuần trước

11 tr/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 30

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

17 tr/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

2 tuần trước

16 Triệu /tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tuần trước

40 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

10 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 tuần trước

16 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 tuần trước