Giường: 04Phòng tắm: 03M²: 180

Căn Hộ

16 giờ trước

1,200 usd/tháng

Giường: 04Phòng tắm: 03M²: 180

Căn Hộ

16 giờ trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

17 giờ trước

1,250 usd/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

17 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

17 giờ trước

21 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

17 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 ngày trước

30 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

1,800 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 306

Biệt Thự

2 ngày trước

4,500 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 306

Biệt Thự

2 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

2 ngày trước

85 tr/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 126

Biệt Thự

2 ngày trước

M²: 266

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 ngày trước

3,000 usd/tháng

M²: 266

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 246

Biệt Thự

2 ngày trước

5,000 usd/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 246

Biệt Thự

2 ngày trước

M²: 40

Văn Phòng - Khách sạn

4 ngày trước

30 tr/tháng

M²: 40

Văn Phòng - Khách sạn

4 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 200

Căn Hộ

4 ngày trước

1,300 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 200

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

4 ngày trước

1,500 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

4 ngày trước