M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 giờ trước

4,500 tỷ

M²: 52

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 giờ trước

M²: 55

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 giờ trước

5,150 tỷ

M²: 55

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 giờ trước

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

22,500 tỷ

M²: 112

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

M²: 50

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

1,100 USD/Tháng

M²: 50

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

1,300 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

8 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

Bán Shop House chung cư Scenic Valley 1, 128m2, giá 6.6 tỷ, liên hệ: 0902 894 889 Phượng.

Shop chung cư Scenic Valley 1, đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7.

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 128

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước

8 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tuần trước