Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

1 tháng trước

6,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

5,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

4 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

5 tháng trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

5 tháng trước

5,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 218

Căn Hộ

8 tháng trước

11,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 218

Căn Hộ

8 tháng trước

Bán rẻ penthouse Mỹ Phúc PMH, gần trường SSIS, DT 298m2, có sân vườn, chỉ 12 tỷ

KDC Mỹ Phúc Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 298

Căn Hộ

8 tháng trước

12 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 298

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

8 tháng trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

8 tháng trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

5,650 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước