18 triệu/ tháng

Bồn tắm: 1M²: 43

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

900 USD/ tháng

Bồn tắm: 1M²: 49

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tháng trước

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

1,200 usd/tháng

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

1,350 USD/ tháng

M²: 120

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 50

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

1,100 USD/Tháng

M²: 50

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

1,300 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 25

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

550 USD/THÁNG

M²: 25

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

1,300 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 135

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 25

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

550 USD/tháng

M²: 25

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 188

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

3,000 usd/tháng

M²: 188

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

6 tháng trước

2,000 usd/tháng

M²: 53

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước