Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

18 giờ trước

5,650 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

18 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

1 ngày trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 103

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 132

Căn Hộ

1 ngày trước

5,700 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 132

Căn Hộ

1 ngày trước

4,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

6,650 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

6,350 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

1,000 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

5,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

Bán gấp 2 căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, 100m2 – 5 tỷ, 135m2 – 5,8 tỷ

Nguyen Van Linh, Khu 2, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

5 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 ngày trước

5,400 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Căn Hộ

3 ngày trước