Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

3 ngày trước

15,500 triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 71

Căn Hộ

3 ngày trước

16 triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 90

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

4 tuần trước

13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

4 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

1 tháng trước

13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

13,500 triệu

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

14 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

14 triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

16 triệu

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

2 tháng trước

18 Triệu/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 101

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

15 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước

13 triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 75

Căn Hộ

2 tháng trước