13 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 ngày trước

2,700 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

6 ngày trước

3,750 TY

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 104

Căn Hộ

6 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

1 tuần trước

3,300 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

2,850 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 104

Căn Hộ

2 tuần trước

3,960 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 104

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

2 tuần trước

2,700 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 65

Căn Hộ

2 tuần trước

2,700 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 tuần trước

3,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước

7,200 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tuần trước