M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

12,500 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

20,500 tỷ

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 108

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

18 tỷ

M²: 108

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

6,800 tỷ

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 221

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

12 tỷ

M²: 221

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

11 tỷ

M²: 250

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giá Shophouse Sky Garden Phú Mỹ Hưng T2/2023

Pham Van Nghi, Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 tháng trước

Mua bán Shophouse Sky Garden 2 đường Phạm Văn Nghị T2/2023 giá rẻ

Sky 1D, Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 97

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

18 tỷ

M²: 97

Shop - Cửa Hàng - Kiot

8 tháng trước

M²: 68.5

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

6,500 tỷ

M²: 68.5

Shop - Cửa Hàng - Kiot

10 tháng trước

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước