M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

13,500 Tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

Mua bán Shophouse Sky Garden, mặt tiền đường Phạm Văn Nghị

Pham Van Nghi, Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 141

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

25 tỷ

M²: 141

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 96

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

18,500 tỷ

M²: 96

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

18,500 tỷ

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Bán nhanh shop Sky Garden, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, giá 19 tỷ

Pizza Hut, S20-1, Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1 & 2, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam

M²: 96

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

19 tỷ

M²: 96

Shop - Cửa Hàng - Kiot

6 tháng trước

Bán shop Sky Garden 2, mặt tiền đường Phạm Văn Nghị, giá 25 tỷ

Pham Van Nghi, Khu Cảnh Đồi, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

M²: 149

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

25 tỷ

M²: 149

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 253

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

13,500 tỷ

M²: 253

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 226

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

8,500 tỷ

M²: 226

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 70

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

6,100 Tỷ

M²: 70

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước