M²: 560

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

35 tỷ

M²: 560

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 190

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

25 tỷ

M²: 190

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tháng trước

M²: 225

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

30 tỷ

M²: 225

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

21,500 tỷ

M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giá mua bán shop, cửa hàng Khu dân cư Sky Garden Quận 7 T1/2024

Sky Garden Swimming Pool, Nguyễn Đổng Chi, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

7,500 tỷ

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Mua bán Shophouse đường Phạm Văn Nghị Khu dân cư Sky Garden 1 Quận 7 T12/2023

Sky 1B, Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1 & 2, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

22 tỷ

M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

M²: 105

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

18 tỷ

M²: 105

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

12,500 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

20,500 tỷ

M²: 180

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

M²: 108

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

18 tỷ

M²: 108

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

22 tỷ

M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

9 tháng trước

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước

6,800 tỷ

M²: 68

Shop - Cửa Hàng - Kiot

11 tháng trước