Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tuần trước

24 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tuần trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tuần trước

24 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tuần trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tuần trước

31 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tuần trước

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tuần trước

22,500 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tuần trước

Giường: 10Phòng tắm: 10M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tuần trước

33 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 10M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tuần trước

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tháng trước

21 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tháng trước

Bán khách sạn căn đôi tại Hưng Gia 3, đường Phan Khiêm Ích, 30 phòng, giá 65 tỷ

Phan Khiếm Ích, Tân Quy Đông, Tan Phong Ward, Saigon South, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 30Phòng tắm: 30M²: 222

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

65 tỷ

Giường: 30Phòng tắm: 30M²: 222

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Bán khách sạn đường nội khu Hưng Phước 2, giá 25 tỷ

Hung Phuoc 2, Tân Quy Đông, Tan Phong Ward, Saigon South, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

25 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Giường: 6Phòng tắm: 6M²: 191

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

67 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 6M²: 191

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Giường: 9Phòng tắm: 6M²: 203

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

71 tỷ

Giường: 9Phòng tắm: 6M²: 203

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Giường: 24M²: 222

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

75 tỷ

Giường: 24M²: 222

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

28 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước