Giường: 14Phòng tắm: 15M²: 203

Văn Phòng - Khách sạn

5 ngày trước

82 tỷ

Giường: 14Phòng tắm: 15M²: 203

Văn Phòng - Khách sạn

5 ngày trước

Giường: 26M²: 222

Văn Phòng - Khách sạn

2 tuần trước

65 tỷ

Giường: 26M²: 222

Văn Phòng - Khách sạn

2 tuần trước

Giường: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tháng trước

26,200 tỷ

Giường: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

1 tháng trước

M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

32 tỷ

M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

26 tỷ

M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

Giường: 17Phòng tắm: 18M²: 166

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

52 tỷ

Giường: 17Phòng tắm: 18M²: 166

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 148

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

48 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 148

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

M²: 222

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

95 tỷ

M²: 222

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

25,500 tỷ

M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Giường: 12M²: 203

Văn Phòng - Khách sạn

3 tháng trước

65 tỷ

Giường: 12M²: 203

Văn Phòng - Khách sạn

3 tháng trước

Giường: 17M²: 198

Văn Phòng - Khách sạn

4 tháng trước

69 tỷ

Giường: 17M²: 198

Văn Phòng - Khách sạn

4 tháng trước

M²: 222

Đất Nền

4 tháng trước

67,500 tỷ

M²: 222

Đất Nền

4 tháng trước