Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 219

Nhà Mặt Phố

1 tuần trước

68 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 6M²: 219

Nhà Mặt Phố

1 tuần trước

Giường: 8Phòng tắm: 10M²: 219

Nhà Mặt Phố

2 tuần trước

69 tỷ

Giường: 8Phòng tắm: 10M²: 219

Nhà Mặt Phố

2 tuần trước

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tuần trước

33 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tuần trước

Giường: 11Phòng tắm: 11M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

32,800 tỷ

Giường: 11Phòng tắm: 11M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

30 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

2 tháng trước

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

24 tỷ

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

24 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

31 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 5M²: 111

Nhà Mặt Phố

3 tháng trước

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

22,500 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Giường: 10Phòng tắm: 10M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

33 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 10M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

21 tỷ

Giường: 10Phòng tắm: 8M²: 111

Nhà Mặt Phố

4 tháng trước

Bán khách sạn căn đôi tại Hưng Gia 3, đường Phan Khiêm Ích, 30 phòng, giá 65 tỷ

Phan Khiếm Ích, Tân Quy Đông, Tan Phong Ward, Saigon South, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 30Phòng tắm: 30M²: 222

Nhà Mặt Phố

5 tháng trước

65 tỷ

Giường: 30Phòng tắm: 30M²: 222

Nhà Mặt Phố

5 tháng trước