Bán shop mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, 221,59m2, giá: 19,2 tỷ cực tốt để đầu tư

Nguyen Van Linh, Khu 3 - Khu Đại học, Tan Phong Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 72915, Vietnam

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

19,200 tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

19,800 tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

21 tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 365

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

51 tỷ

M²: 365

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

M²: 420

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

44 Tỷ

M²: 420

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

18 Tỷ

M²: 222

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

M²: 168

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước

14 Tỷ

M²: 168

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 năm trước