M²: 162

Biệt Thự

3 tuần trước

19 tỷ

M²: 162

Biệt Thự

3 tuần trước

M²: 300

Biệt Thự

2 tháng trước

35 tỷ

M²: 300

Biệt Thự

2 tháng trước

M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

22 tỷ

M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

22,500 tỷ

M²: 220

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

24 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

Mua bán nhà GS Metrocity Nhà Bè T3/2023

Zeitgeist Xii, Nhà Bè District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 4M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

24 tỷ

Giường: 4M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

Bán biệt thự Zeitgeist Nhà bè T3/2023 giá rẻ

Zeitgeist Xii, Nhà Bè District, Ho Chi Minh City, Vietnam

M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

24 tỷ

M²: 200

Biệt Thự

3 tháng trước

M²: 350

Biệt Thự

3 tháng trước

37 tỷ

M²: 350

Biệt Thự

3 tháng trước

M²: 200

Biệt Thự

4 tháng trước

26 tỷ

M²: 200

Biệt Thự

4 tháng trước

M²: 281

Biệt Thự

4 tháng trước

43 tỷ

M²: 281

Biệt Thự

4 tháng trước

M²: 250

Biệt Thự

4 tháng trước

35 tỷ

M²: 250

Biệt Thự

4 tháng trước

Mua bán biệt thự GS Nhà Bè T2/2023 giá rẻ

Zeitgeist Xii, Nhà Bè District, Ho Chi Minh City, Vietnam

M²: 200

Biệt Thự

4 tháng trước

28 tỷ

M²: 200

Biệt Thự

4 tháng trước