1,200 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

8 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

2 năm trước

1,100 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

1,100 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 192

Căn Hộ

3 năm trước

2,500 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 192

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

1,100 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

1,200 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 190

Căn Hộ

3 năm trước

1,700 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 190

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

24 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

22 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

19 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước

18 tr/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

3 năm trước