Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Biệt Thự

15 giờ trước

1,100 USD/ tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 100

Biệt Thự

15 giờ trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 155

Biệt Thự

2 ngày trước

21,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 155

Biệt Thự

2 ngày trước

Bán biệt thự tứ lập Mỹ Phú 2, Phú Mỹ Hưng

Nguyễn Lương Bằng, Midtown District, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 270

Biệt Thự

2 ngày trước

44 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 270

Biệt Thự

2 ngày trước

M²: 250

Biệt Thự

5 ngày trước

19,000,000,000

M²: 250

Biệt Thự

5 ngày trước

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 536

Biệt Thự

5 ngày trước

82 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 536

Biệt Thự

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 5M²: 177

Biệt Thự

2 tuần trước

40 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 5M²: 177

Biệt Thự

2 tuần trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 126

Biệt Thự

2 tuần trước

19,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 126

Biệt Thự

2 tuần trước

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 787

Biệt Thự

2 tuần trước

44,590 triệu

Giường: 6Phòng tắm: 5M²: 787

Biệt Thự

2 tuần trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 126

Biệt Thự

2 tuần trước

19,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 126

Biệt Thự

2 tuần trước

Giường: 5Phòng tắm: 3M²: 248

Biệt Thự

2 tuần trước

34 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 3M²: 248

Biệt Thự

2 tuần trước