Giá mua bán Penthouse 4 phòng ngủ Chung cư Cảnh Viên 2 Quận 7 T6/2024

Cảnh Viên 2, Đường Nội Khu Mỹ Văn 2, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 260

Căn Hộ

5 ngày trước

15 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 260

Căn Hộ

5 ngày trước

Giá mua bán căn hộ 3 phòng ngủ Block A Chung cư Cảnh Viên 2 Quận 7 T5/2024

Cảnh Viên 2, Đường Nội Khu Mỹ Văn 2, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

2 tháng trước

6,550 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

2 tháng trước

Giá mua bán căn hộ 3 phòng ngủ kiểu AC Chung cư Cảnh Viên 2 T3/2024

Cảnh Viên 2, Đường Nội Khu 1, Tan Phu Ward, District 7, Saigon, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

4 tháng trước

6,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

4 tháng trước

Mua bán căn hộ Chung cư Cảnh Viên 2 T1/2024 giá 6,5 tỷ nhà đẹp

Cảnh Viên 2, Đường C, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

6 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

6 tháng trước

Mua bán căn hộ Khu dân cư Cảnh Viên 3 Quận 7 T12/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 3, Đường Nội Khu mỹ Thái 2B, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

7 tháng trước

Mua bán căn hộ Khu dân cư Cảnh Viên 2 Quận 7 t11/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 2, Đường Nội Khu 3, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

7 tháng trước

6,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

7 tháng trước

Mua bán căn hộ Chung cư Cảnh Viên 2 T10/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 2, Đường Nội Khu 3, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

8 tháng trước

6,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

8 tháng trước

Mua bán căn hộ Khu dân cư Cảnh Viên 3 T10/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 3, Đường C, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

6,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 118

Căn Hộ

9 tháng trước

Mua bán căn hộ AC1.5 Cảnh Viên 3 T9/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 3, Đường Nội Khu Mỹ Thái 2A, Mỹ Thái 2, Tan Phu Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

10 tháng trước

6,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

10 tháng trước

Mua bán căn hộ Cảnh Viên 2 T8/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 2, Đường Số 16, Mỹ Văn, Tan Phu Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

11 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

11 tháng trước

Mua bán căn hộ Cảnh Viên 2 T8/2023 giá rẻ

Cảnh Viên 2, Đường Số 16, Mỹ Văn, Tan Phu Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

11 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

11 tháng trước

Mua bán Penthouse Phú Mỹ Hưng Khu phố Cảnh Viên 3 T7/2023

Cảnh Viên 3, Đường Nội Khu Mỹ Văn 2, Mỹ Thái 2, Tan Phu Ward, District 7, Hồ Chí Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 196

Căn Hộ

12 tháng trước

16 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 196

Căn Hộ

12 tháng trước