Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, quận 7.

green Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tuần trước

30 triệu/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 128

Căn Hộ

2 tuần trước

1,100 usd/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 128

Căn Hộ

2 tuần trước

16,500 triêu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 128

Căn Hộ

3 tuần trước

1,100 usd/tháng

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 128

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

3 tuần trước

800 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

3 tuần trước

4 tuần trước

1,400 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 127

Căn Hộ

4 tuần trước

1,000 usd/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

1 tháng trước

17 triệu/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

1 tháng trước

800 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Căn Hộ

1 tháng trước