Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

1,200 USD/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

980 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

1,000 USD/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

1,000 USD/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

1,100 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

3 tháng trước

16 Triệu /tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

4 tháng trước

800 usd/month

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

900 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

900 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

900 usd/month

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

6 tháng trước

900 usd/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 95

Căn Hộ

6 tháng trước

Cho thuê căn hộ Green Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Green Valley, Đường Nguyễn Đồng Chi, Tân Phú, Khu Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, 756604, Việt Nam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

6 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

6 tháng trước