Bán gấp căn hộ Scenic Valley 1, lầu cao, 133m2, có ô xe, giá 8,3 tỷ

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 133

Căn Hộ

47 phút trước

8,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 133

Căn Hộ

47 phút trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 111

Căn Hộ

1 ngày trước

5,500 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 111

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 107

Căn Hộ

1 ngày trước

5,600 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 107

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 ngày trước

4,580 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

3 ngày trước

3,900 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

3 ngày trước

3,900 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 3pnPhòng tắm: 2wcM²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước

8,500 TY

Giường: 3pnPhòng tắm: 2wcM²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 ngày trước

4,350 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 80

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

4 ngày trước

5,350 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

4 ngày trước

3,840 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

5 ngày trước

4,200 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 77

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

5 ngày trước

5,400 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 110

Căn Hộ

5 ngày trước