M²: 13237

Nhà Xưởng

1 tháng trước

145 tỷ

M²: 13237

Nhà Xưởng

1 tháng trước

M²: 150000

Nhà Xưởng

2 năm trước

140 tỷ

M²: 150000

Nhà Xưởng

2 năm trước