M²: 13237

Nhà Xưởng

4 tháng trước

145 tỷ

M²: 13237

Nhà Xưởng

4 tháng trước

M²: 150000

Nhà Xưởng

3 năm trước

140 tỷ

M²: 150000

Nhà Xưởng

3 năm trước