Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 giờ trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 giờ trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

7 ngày trước

Bán Shophouse Scenic Valley, 100m2, 5tỷ3, LH 0967272672

Scenic Valley, Đường Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Khu Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, 756604, Việt Nam

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

5,300 tỷ

M²: 100

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 tuần trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

3 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

4 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 89

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 147

Shop - Cửa Hàng - Kiot

5 tháng trước