Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

6 giờ trước

4,750 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

6 giờ trước

Giá mua bán căn hộ Penthouse 4 phòng ngủ block B1 Chung cư Mỹ Tú 1 Quận 7 T6/2024

Đường Nội Khu Mỹ Tù 1, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 72915, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 200

Căn Hộ

13 giờ trước

17,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 200

Căn Hộ

13 giờ trước

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 400

Căn Hộ

1 ngày trước

135 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 4M²: 400

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 ngày trước

23,800 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

1 ngày trước

M²: 444

Đất Nền

1 ngày trước

145 tỷ

M²: 444

Đất Nền

1 ngày trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

3,850 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 72

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

1 ngày trước

5,300 Tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 2M²: 116

Căn Hộ

1 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

3,800 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 68

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

4,150 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

3,850 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước

9,200 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước

8 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 133

Căn Hộ

3 ngày trước