Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 148

Căn Hộ

2 năm trước

1,200 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 148

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 146

Căn Hộ

2 năm trước

1,300 usd/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 146

Căn Hộ

2 năm trước