1 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 101

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

6,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 101

Shop - Cửa Hàng - Kiot

1 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

17,000 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 140

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

Bán nhanh Đón Tết Tân Sửu, Lỗ 1Ty Căn Shop 165m2 Saigon South PMH

Dự án Saigon South Residences, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

M²: 165

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

11,700 Ty

M²: 165

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 165

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

1 tỷ/lỗ

M²: 165

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

7,200 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 123

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

7,200 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 130

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước

18,500 tỷ

M²: 134

Shop - Cửa Hàng - Kiot

2 năm trước