Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

15 giờ trước

8,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

15 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

5 ngày trước

5,470 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

5 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

1 tuần trước

420 tr/lỗ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 128

Căn Hộ

1 tuần trước

12,300 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 123

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

2 tuần trước

500 triệu/ lỗ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 80

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

2 tuần trước

12 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 66

Căn Hộ

2 tuần trước

4,650 tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 66

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

8,600 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 135

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

1 tháng trước

6,380 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 77

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

8,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 135

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tháng trước

300 tr/ lỗ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 120

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 84

Căn Hộ

3 tháng trước

5,900 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 84

Căn Hộ

3 tháng trước