Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tuần trước

2,280 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

3,450 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước

2,850 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

1 tuần trước

3,400 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 89

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

3,500 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 85

Căn Hộ

1 tuần trước

Mua bán Penthouse Phú Mỹ Hưng, kp Sky Garden, 206m2, giá 6,6 tỷ

Sky Garden 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 206

Căn Hộ

1 tuần trước

6,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 3M²: 206

Căn Hộ

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

2,800 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

3,050 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

2,350 Tỷ

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước

3,100 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 tuần trước