Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

15 giờ trước

13 triệu/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

15 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

18 giờ trước

2,870 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70

Căn Hộ

18 giờ trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

22 giờ trước

2,490 TỶ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 71

Căn Hộ

22 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 ngày trước

3,250 TỶ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 91

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70.25

Căn Hộ

2 ngày trước

2,680 TỶ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 70.25

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 ngày trước

2,130 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước

800 USD/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

3 ngày trước

2,800 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 72

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

2,550 Tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước

2,600 TỶ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

3 ngày trước