Giường: 5Phòng tắm: 3M²: 352

Biệt Thự

2 tháng trước

75 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 3M²: 352

Biệt Thự

2 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 352

Biệt Thự

3 tháng trước

71 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 352

Biệt Thự

3 tháng trước

Tổng hợp biệt thự Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, đang chào bán 2021

Lý Long Tường, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 352

Biệt Thự

3 tháng trước

62 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 352

Biệt Thự

3 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 353

Biệt Thự

10 tháng trước

62 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 353

Biệt Thự

10 tháng trước

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 231

Biệt Thự

2 năm trước

35 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 4M²: 231

Biệt Thự

2 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 352

Biệt Thự

3 năm trước

38 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 352

Biệt Thự

3 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 231

Biệt Thự

3 năm trước

23,500 tỷ

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 231

Biệt Thự

3 năm trước