Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 ngày trước

5,290 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tuần trước

Cần Cho Thuê Căn Hộ Cao Cấp Nam Phúc,PMH,Quận 7

Đường C, Southside District, Mỹ Thái 1, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

3 tuần trước

1,150 USD/THÁNG

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

3 tuần trước

Cần Bán Căn Hộ Nam Phúc PMH,Q7,HCM

Đường C, Southside District, Mỹ Thái 1, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, District 7, 756604, Vietnam

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

3 tuần trước

6,900 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 124

Căn Hộ

3 tuần trước

5,600 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

3 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 149

Căn Hộ

1 tháng trước

6,500 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 149

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

5,430 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121.18

Căn Hộ

2 tháng trước

6,250 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 121.18

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

4,990 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 110

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 149.47

Căn Hộ

3 tháng trước

6,350 tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 149.47

Căn Hộ

3 tháng trước