Duy nhất 1 căn hộ tại Urban Hill, lầu cao, căn góc, có ô xe, giá chỉ 5,3 tỷ

Đường Nguyễn Cao Bắc, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 756604, Vietnam

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

5,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

2 tuần trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

1 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

1 tháng trước

5,600 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 76

Căn Hộ

1 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

1,000 USD/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

2 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

3 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

4,500 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 78

Căn Hộ

3 tháng trước

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

3 tháng trước

7,520 tỷ

Giường: 03Phòng tắm: 02M²: 108

Căn Hộ

3 tháng trước