Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 giờ trước

20 triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 giờ trước

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 giờ trước

2,400 Tỷ

Giường: 2Bồn tắm: 1M²: 56

Căn Hộ

5 giờ trước

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 giờ trước

18 Triệu/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02M²: 70

Căn Hộ

5 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

6 giờ trước

14 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

6 giờ trước

12 Triệu/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2M²: 81

Căn Hộ

6 giờ trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

2 ngày trước

4,600 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 150

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

3,650 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 74

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 ngày trước

3,650 Tỷ

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 300

Căn Hộ

2 ngày trước

1,650 USD/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3M²: 300

Căn Hộ

2 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 ngày trước

19 Triệu/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2M²: 88

Căn Hộ

2 ngày trước