The Peak – Điểm nhấn của sự hoàn hảo

The Peak – Điểm nhấn của sự hoàn hảo

The Peak Phú Mỹ Hưng là một điểm nhấn thật sự, một tiêu chuẩn mới cho dòng căn hộ cao cấp đúng nghĩa. Sau khi mở bán thành công giai đoạn 1 với tỷ lệ hấp thụ gần 100% vào cuối năm 2018, giai đoạn 2 dự án The Peak – công trình đẹp nhất […]