Mẫu Hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán, quản lý, cho thuê nhà đất

Mẫu Hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán, quản lý, cho thuê nhà đất

Để thuận tiện cho các giao dịch dân sự trong bất động sản có yếu tố môi giới, trung gian, Phuloiland xin gửi tới quý vị các mẫu Hợp đồng với bên môi giới về các dịch vụ: mua bán, quản lý thuê, cho nhà nhà đất.

I. Mẫu Hợp đồng môi giới mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

******** 

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

                                                                        Số:

Hôm nay, ngày    tháng    năm    , chúng tôi gồm:

Bên A(bên môi giới) :            

Địa chỉ                        :

Tel                               :

Fax                              :

Người liên lạc             :

 

Bên B(Chủ sở hữu BĐS) :  

Địa chỉ             :

Đại diện          :                         Chức vụ:

Địa chỉ             :

CMND :                                        Cấp ngày:

Tại                   :

Người liên lạc :

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ môi giới với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG

Bên B đồng ý để Bên A thực hiện dịch vụ môi giới bán căn nhà tọa lạc tại:       với các chi tiết sau:

 • Vị trí căn nhà bán :
 • Diện tích bán :
 • Giá bán :       /m2 hoặc theo thỏa thuận quyết định giữa Bên B và khách thuê do bên A giới thiệu.
 • Hợp đồng này chỉ có giá trị trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày ký (tức     tới     ).
 • Tiền đặt cọc của khách mua : Theo sự thỏa thuận giữ bên B và khách hàng do bên A giới thiệu với sự làm chứng của bên A. Luật sư do bên B và khách hàng mua (do bên A giới thiệu) tự thỏa thuận.

Điều 2: PHÍ HOA HỒNG MÔI GIỚI VÀ ĐIỀU KHỎAN THANH TOÁN

 • Hoa hồng môi giới:
  Hai bên thống nhất phí dịch vụ môi giới mà bên B phải thanh toán cho Bên A cho mỗi hợp đồng bán giới thiệu thành công là: 1% (một phần trăm) tổng giá trị hợp đồng mà bên B thực hiện với khách hàng
 • Phương thức thanh toán:
  Bên B trực tiếp thanh toán một lần cho Bên A bằng tiền mặt ngay khi bên B nhận tiền sang tên từ khách hàng.
  Trường hợp trong hợp đồng mua bán với khách hàng,bên B không tiến hành giao dịch theo hợp đồng đặt cọc đã ký kết thì bên B phải chịu 50% phí môi giới trong hợp đồng môi giới này cho bên A (số tiền là:……………………………………)

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Được nhận phí môi giới theo thoả thuận;
 • Thực hiện công việc như điều 1 hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật;
 • Không được sử dụng các ấn phẩm, hình ảnh, thương hiệu… của Bên B cho các họat động nằm ngoài phạm vi của hợp đồng này.
 • Hỗ trợ bên B trong quá trình hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan tới quá trình thực hiện hợp đồng mua bán này.
 • Là người làm chứng hoặc cử đại diện để làm chứng về việc chuyển nhượng giữa Bên A và Bên Mua. Sẵn sàng hợp tác một cách khách quan để hòa giải giữa hai Bên nếu có tranh chấp xảy ra và khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 • Sau khi hoàn thành các thủ tục tại phòng công chứng, Bên B có trách nhiệm được sự ủy quyền của bên A và bên Mua đi làm các thủ tục đóng thuế và hỗ trợ bên A và bên Mua hoàn tất việc Mua Bán tại công ty Phú Mỹ Hưng ( Các chi chí phát sinh: Thuế + phí) do bên A thanh toán.
 • Nhận đủ số tiền là             sau khi hoàn tất thủ tục công chứng tại Văn phòng công chứng.
 • Có trách nhiệm hỗ trợ Bên A và bên Mua làm những thủ tục chuyển nhượng Căn hộ:

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho Bên A ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho Bên A những giấy tờ liên quan đến dịch vụ.
 • Hỗ trợ Bên A trong quá trình làm việc.
 • Thanh toán chi phí cho Bên A như điều 2 của hợp đồng.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không thể giải quyết hai bên sẽ đưa ra toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này gồm 02 (hai) bản, mỗi bản 03 (ba) trang. Mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A    BÊN B  
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DO BÊN A GIỚI THIỆU TỚI GIAO DỊCH

STTNGÀYHỌ & TÊNXÁC NHẬN CỦA BÊN BGHI CHÚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

II. Mẫu Hợp đồng môi giới Quản lý cho thuê nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006, được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

– Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, ngày 15/10/2007 của Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD, ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng;

– Căn cứ hợp đồng cho thuê nhà đã kí kết giữa bà Nguyễn Thị Kim Dung ( chủ sở hữu) và

– Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH BĐS Phú Lợi

Hôm nay,  ngày      tháng    năm    , tại Công ty TNHH BĐS Phú Lợi

Chúng tôi gồm:

Bên A :

Ông/Bà  

Địa chỉ               :

Số CMND          :          Ngày cấp:          Nơi cấp: 

Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số  

Bên B : Công ty TNHH DV BĐS Phú Lợi

Địa chỉ               :  

Điện thoại          :

Đại diện             :

Số CMND          :              Ngày cấp:            Nơi cấp:  

Chức vụ             :

Hai  bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A các dịch vụ sau :

 • Cho thuê: Bên B tìm khách hàng thuê nhà theo các đối tượng mà bên A yêu cầu, thảo luận về các quy định của bản Hợp đồng thuê nhà, tiến hành các thủ tục cho thuê nhà, ký kết Hợp đồng, thu tiền đặt cọc, tiền thuê căn hộ               ( mỗi loại 2 tháng theo giá cho thuê của chủ nhà…) đủ và đúng hạn theo quy định của hợp đồng cho thuê đã kí kết giữa người cho thuê và người thuê và bàn giao lại cho bên A bảng Phiếu thu – chi của Công ty.
 • Quản lý:

. Quản lý tình hình khách thuê nhà để phát hiện kịp thời các biến động.

. Lập các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, cơ quan Nhà nước (UBND Phường, Công an Phường, Quận; Thuế, Điện, Nước, Điện thoại, BQL.KDC…) đúng thời hạn yêu cầu.

. Tìm hiểu kịp thời ý kiến người thuê nhà để kết hợp với bên A giải quyết thoả đáng các hư hỏng nội thất, các nhu cầu chính đáng của người thuê…

. Quản lý tốt các bộ chìa khoá và an toàn của căn hộ trong thời gian HĐ có hiệu lực, ngoài thời gian này cần có sự đồng ý của bên A ( nếu muốn chủ động trong việc giới thiệu khách thuê nhà mỗi khi khách cũ trả nhà)

Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ  : 01 tháng tiền thuê đối với Hợp đồng mới, nửa tháng tiền thuê đối với Hợp đồng gia hạn trong thời gian Hợp đồng thuê nhà có hiệu lực. Trong đó: 50% là tiền môi giới bên A thanh toán cho bên B ngay khi nhận được tiền thuê nhà tháng đầu tiên, tiền công quản lý 50% còn lại sẽ thanh toán vào tháng cuối Hợp đồng thuê nhà ( hay Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Trường hợp khách hàng bỏ cọc, tự ý chuyển đi trước khi hết Hợp đồng, bên A sẽ thanh toán cho bên B tiền công quản lý như sau:

. 25% phí dịch vụ nếu người thuê sử dụng nhà từ 6 tháng trở lại

. 50% phí dịch vụ nếu người thuê sử dụng nhà từ 6-12 tháng

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.

Điều 3 : Trách nhiệm và quyền hạn của các Bên

3.1. Trách nhiệm của bên A

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến bất động sản yêu cầu cung cấp dịch vụ, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho Bên B ;

Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ như khảo sát chụp hình, nghiên cứu về các yếu tố pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của bất động sản yêu cầu cung cấp dịch vụ;

Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ theo Điều 2 đúng hạn.

3.2. Trách nhiệm của Bên B

Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết;

Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan và bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng;

Đại diện khách hàng lien hệ với các cơ quan chức năng để  đăng ký, để thực hiện các công việc, các họat động liên quan đến nghiệp vụ tương ứng với dịch vụ ký kết ở Điều 1 của hợp đồng này.

Điều 4: Cam kết thực hiện

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau, cần thiết thì trao đổi bằng văn bản tìm giải pháp thích hợp;

Mọi tranh chấp nảy sinh trong việc thực hiện Hợp đồng này, hai Bên sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng, cho đến khi bên B hoàn thành các dịch vụ quy định tại Điều 1 và Bên A thanh toán xong phí dịch vụ cho Bên B thì hợp đồng này xem như được thanh lý hoặc cả hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.

Ngày….tháng….năm……

Đại diện Bên A Đại diện Bên B

III Mẫu Hợp đồng gia hạn cho thuê nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

———o0o———

TPHCM, ngày    tháng    năm

Ho Chi Minh City, March 20, 2013

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ  

APPENDIX CONTRACT NO.  

Căn cứ hợp đồng thuê nhà ký ngày           về việc cho thuê căn hộ số        , bao gồm các bên:

Bên A: BÊN CHO THUÊ NHÀ/ LANDLORD (Party A):

Chủ nhà/Owner            :  

CMND số/ID card No   :            Ngày cấp/Issue on:             Tại/At: 

Hiện cư trú tại/Permanent residence:

Chủ nhà cũ/ The first Owner           :  

CMND số/ID card No   :                      Ngày cấp/Issue on:                Tại/At:  

Hiện cư trú tại/Permanent residence:

Là chủ sở hữu căn hộ/ The owner of apartment No: 5

Bên B: BÊN THUÊ NHÀ/ TENANT (Party B):

Hoï vaø teân/ Full name      :

Quốc tịch/Nationality)        :

Soá Passport/ Passport No. :                Ngaøy caáp/ Issue date:                   In:

Döôùi ñaây ñöôïc goïi laø Beân Thueâ/ Hereinafter called “The Lessee”

Bên C: BÊN LÀM CHỨNG/ THE WITNESS (Party C):

 • CÔNG TY TNHH DV BĐS PHÚ LỢI

Địa chỉ/address                   :

Đại diện/Representative      :

Chức vụ/Position                :

Điện thoại/ Mobile phone  :  

Chuùng toâi ñoàng yù kyù phuï luïc gia haïn hôïp ñoàng caên hoä         vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau:

We have agreed to sign the annex on extension of house lease No.     with the following articles:

Điều 1: Thời hạn gia hạn hợp đồng

Từ ngày:                     đến

Article 1: Extension of lease term

From April, 25th 2013  until April, 24th 2014

Điều 2: Gia thuê và phương thức thanh toán:

– Giá thuê là                  /tháng (                  ).

– Giá thuê này không bao gồm các chi phí sử dụng: điện, nước, tivi, điện thoại, gas,  ADSL…các chi phí này sẽ do bên thuê thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp theo nhu cầu sử dụng.

– Phương thức thanh toán:

 Article 2: The Rent and the Payment method

The Rent is               /per month (                       ).

The rental doesn’t include the use of utilities such as: electricity,water, cable TV, telephone, gas for cooking, Internet etc. These charges (of above utilities) shall be paid by the Tennant directly to the Suppliers  according to consumption.

-The Payment method: 2 months deposit and 2 months rental fee.

Điều 3: Tiền cọc

Bên cho thuê vẫn giữ lại số tiền cọc là                 (                            ) cho đến khi kết thúc phụ lục gia hạn hợp đồng thuê căn hộ.

Article 3: Deposit

The landlord will keep 2-month deposit is             (                    ) until the end of the annex on extension of the apartment lease.

Điều 4: Hai bên cam kết

Bên A đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn riêng rẽ cho bên B, không được bất cứ ai đến xem nhà và làm phiền bên B trong suôt quá trình thuê

Article 4: The two parties undertake

To guarantee Party B is right using the house entirely and separately throughout the Lease term

Phụ lục này là một phần không thể thiếu của hợp đồng cho thuê ký ngày:          . Ngoài những thay đổi trên, tất cả các điều khoản ký trong hợp đồng ngày:           vẫn không thay đổi

Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực pháp lý như nhau.

This annex is an integral part of the house lease signed on April, 19th 2011. Besides the above-mentioned changes, all other articles of the lease contract signed on April,19th 2011 remain unchanged.

This annex shall become effective on signing date and shall be made in two (02) copies.  Each Party keeps one (01) copy with equal validity.

BÊN A/Party ABÊN LÀM CHỨNG/WitnessBÊN B/Party B

Hiện công ty đang có nhiều mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, và ngoài các mẫu hợp đồng môi giới nhà đất chúng tôi còn có các mẫu hợp đồng đặt cọc, mẫu hợp đồng góp vốn, mẫu hợp đồng thanh lý….

Bài viết liên quan

Xuất hiện hồ bơi nước mặn tại The Antonia Phú Mỹ Hưng

Đón đầu xu hướng sống khỏe tại gia "Staycation", Phú Mỹ Hưng cũng đã không...

Tiếp tục đọc

Hàng trăm khách hàng đến Trung tâm mới The Global City cùng ” hái lộc đầu xuân”

Sáng này 18/02/2023, tại trung tâm mới The Global City Sales Gallery, hàng trăm khách...

Tiếp tục đọc

Hình ảnh bàn giao bđs tại Zeitgeist Nhà Bè đến tay cư dân tháng 1/2023

Vào ngày 03/01/2023 theo đúng tiến độ cam kết, chủ đầu tư GS E&C đã bàn...

Tiếp tục đọc